ICLEI ЕВРОПЕЙСКИ СЕКРЕТАРИАТ GMBH (ICLEI ЕВРОПЕЙСКИ СЕКРЕТАРИАТ GMBH)

ICLEI – Местни власти за устойчивост, основана през 1990 г. като Международен съвет за местни екологични инициативи, е водещата световна мрежа от местни и регионални власти, ангажирани с устойчивото развитие. ICLEI вярва, че действията на местно ниво движат глобалната промяна и лидерството на местните и регионалните власти може да направи голяма разлика в справянето с сложните екологични, икономически и социални предизвикателства.

Това, че сме част от нашата глобална мрежа, гарантира, че чрез съвместни действия, партньорско обучение и силни партньорства между гражданското общество, бизнес лидери и всички нива на управление можем да ускорим местното устойчиво развитие и да направим реална промяна на място.

От 1992 г. Европейският секретариат на ICLEI работи в тясно сътрудничество с градовете от мрежата на ICLEI в Европа, Близкия изток и Западна Азия, други европейски мрежи, Европейската комисия, Комитета на регионите и много други. Европейският секретариат на ICLEI работи със своите над 80 вътрешни специалисти по устойчивост и комуникации от офисите си във Фрайбург (Германия), Берлин (Германия) и Брюксел (Белгия).