Interdisciplinary Centre for Law and ICT - ICRI, University of Leuven (Белгия)

Международен център по право и информационни и комуникационни технологии към Католическия университет в Льовен, Белгия.

Специализиран в изследвания в сферата на ИТ правото (правни аспекти на Интернет, правните аспекти на информационната сигурност, защита на личните данни, ИТ договори, приложение на закона в цифровата среда, конкурентно право на ЕС в областта на телекомуникационния пазар, правни аспекти на EDI в публичния сектор) и на правото на електронните комуникации (международно телекомуникационно право, конкурентно право на ЕС в областта на телекомуникациите и др.).