IDFS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (AGREGO)

Софтуер, посветен на селскостопанската индустрия, който улеснява работата на фермери, производители и други хора от гореспоменатия сектор всеки ден. Компанията от години подготвя приложения, които позволяват интегрирано управление на ферма, служители и, както и ефективно генериране на формуляри и извършване на много други дейности. Компанията предлага приложения за индивидуални стопани, управляващи стопанства с различни размери и профили, за консултанти, работещи в сътрудничество с фермери, земеделски институции и организации, както и за групи земеделски производители.