IKERLAN S.Coop. - IKER

IKERLAN S. Coop. (IKER) е испански частен технологичен център с нестопанска цел, създаден през 1974 г., член на Баския изследователски технологичен алианс и технологичен участник в научноизследователската и развойнадейност в Mondragon Corporation. IKERLAN е отправна точка за иновации, посветена на усъвършенствания трансфер на технологии в индустрията и цялостното разработване на продукти (от концепция до изпълнение) за широк спектър от области: транспорт (железопътен и вертикален), автоматизация, промишлени, медицински, домакински уреди и др. IKERLAN работи в тясно сътрудничество с компаниите, за да подобри тяхната конкурентоспособност, чрез прилагане на технологични знания за разработване както на иновативни продукти, така и на нови инструменти и методологии за внедряване в процесите на проектиране и производство.