Събитието бе организирано от УНСС, съвместно с Европейската комисия, EURATOM, Министерството на външните работи и Министерството на образованието и науката.

Информационният ден по EURATOM се отнася до програмата за научни изследвания и обучение на Европейската общност за атомна енергия (2014-2018 година) в допълнение към Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Основен доклад изнесе представителят от Еврокомисията Роберто Пасалакуа, главна дирекция „Иновации и изследвания“. Той запозна присъстващите с възможностите за научни изследвания по EURATOM.

Представители на повече от 10 организации и институции взеха участие в дискусията.

Фондация „Право и Интернет" бе представена на събитието от доц. д-р Даниела Илиева-Колева - Изпълнителен директор.