В НВУ „Васил Левски” се проведе научна конференция съвместно с Комисията за защита на личните данни и Държавната комисия за сигурността на информацията.

Доц. д-р Георги Димитров, председател на Фондация „Право и Интернет” и адвокат Десислава Кръстева - старши експерт във Фондацията, бяха поканени да участват в конференция, обсъждаща информационната сигурност. Научният форум се проведе във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „Васил Левски.” Той е организиран от ръководството на факултета, катедра „Информационна сигурност” съвместно с Комисията за защита на личните данни и Държавната комисия за сигурността на информацията.

Доц. д-р Димитров и адвокат Кръстева, запознаха участниците в конференцията с правните проблеми, свързани с използването на интелигентни системи за проследяване и разпознаване. Също така представиха проекта „Методи за анализ на технологиите за автоматизирано разпознаване” (SMART), който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕК чрез 7-ма рамкова програма. Фондация "Право и интернет" е партньор в проекта заедно с ИНТЕРПОЛ и 18 европейски университета, центрове за международни изследвания и частни организации.

Експертите очертаха проблемите свързани с “интелигентните” системи за проследяване и разпознаване, подчертавайки нуждата от конкретна правна уредба за използването на тези системи.