На 16-ти май проектът Blend-IN и Фондация „Право и Интернет“ поканиха студентите от ВУЗФ и младежки работници на дискусия върху темата за междукултурното управление и комуникация.

Участващите младежи и младежки работници бяха запознати с възможностите и приложението на симулационната игра, създадена в рамките на проект Blend-IN. Blend-IN предоставя на младежките работници уникалната възможност да придобият знания и практически опит, свързани с междукултурната комуникация и управление, в различен, динамичен формат. Създаването на симулационна игра, с основна цел да се потопят младежките работници в реалистични ситуации и да се насочат към правилните решения, е иновация. Blend-IN осигурява по-интерактивна среда, която стимулира ситуации на междукултурна комуникация и управленски казуси, свързани с инициативи с по-интегриран подход към работата с младежи от различни общности.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.