Инициатива и ориентирана към потребителя стратегия за доверие и размяна на идентичност (Австрия)

EUSTIC или по-известна с английското си име, EUSTIx (Инициатива и стратегия ориентирана към потребителя за доверие и размяна на идентичност) е инициатива за улесняване създаването на печелившо довериеt и федерации на идентичността, също така сливането на съществуващи федерации на пан-европейско и глобално ниво. Инициативата е основана на случаи на употреба, бизнес интереси и решения, стратегии на търговски дружества, държавни институции и неправителствени организации, които разчитат на доверие и федерации на идентичността. Организацията инициира бизнес възможности и увеличава пазарния потенциал и функционалните решения за нейните членове. Основната ѝ цел е да създаде платформа, която инициира, създава и подкрепя проекти водещи до цялостна екосистема.