Институт по биоорганична химия на Полската академия на науките (Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk)

IBCH PAS е уникален интердисциплинарен научен център, който съчетава изследвания в областта на химията, биологията и информационните технологии. Основните изследователски теми в IBCH PAS включват синтеза и изследването на структурата и функциите на нуклеиновите киселини и протеини и техните компоненти. Институтът провежда докторска програма и докторска школа. ИТ частта на IBCH PAS се управлява от Центъра за суперкомпютри и мрежи в Познан.