ИНСТИТУТ ПО КОМУНИКАЦИОННИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ (ICCS)

ICCS е създадена през 1989 г. от Министерството на образованието, ученето през целия живот и религиозните въпроси. Това е частно юридическо лице с нестопанска цел, което е свързано с Националния технически университет в Атина (NTUA) и е домакин на изследванията на Училището по електротехника и компютърно инженерство (ECE). Целта на Института е да насърчава научните изследвания и разработки във всички различни изследователски дисциплини на SECE. Темите на изследването включват основно:

  • Хардуерни и софтуерни технологии;
  • Компютърни мрежови технологии;
  • Мобилни технологии;
  • Цифрови комуникационни технологии;
  • Технологии за управление и автоматизация;
  • Технологии за производство на енергия и електроенергия;
  • Биомедицински и биомеханични технологии;
  • Информационни системи и технологии за вземане на управленски решения;
  • Фотонни технологии за комуникации.