Институт по отбрана "Проф. Цветан Лазаров"

В Института („Професор Цветан Лазаров”) се извършват научни и научно-приложни изследвания. Осъществява се и опитно-конструкторската работа в десет различни направления, покриваща почти всички области на сигурността и отбраната и българската отбранителна индустрия. Той е активен участник в Европейското и Евро-атлантическото изследователско пространство. Успешно извършва научни изследвания, поддръжка и съпровождане на научни проекти и експерименти в рамките на ЕС и НАТО. Поддържа сътрудничество с над 100 научни организации и бизнес-структури в страната и чужбина.