Институт за икономически, политически и социални изследвания

Институтът за икономически, политически и социални изследвания е основан от Universum College (Косово) с цел да подпомогне дейността на университета в областта на научните изследвания. Институтът работи върху различни проекти с млади хора, за да подобри техните междуличностни, иновационни, дигитални умения и да им даде възможност да повишат социалното си благосъстояние.


Експертни дейности