Акроним: E-UNITE
Период: март 2018 г. - юли 2019 г.
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

Чрез общите усилия на два университета, две неправителствени организации, Институт и младежки център, E-UNITE ще постави основите на Европейската младежка мрежа за толерантност E-UNITE – международна мрежа, която насърчава инициативи, водени от общности, и целящи толерантност и разбирателство. Основният продукт на проекта – Онлайн хъбът E-UNITE, ще позволи на млади хора да обсъждат и разменят идеи и подкрепа за подобни инициативи, както и на младежки работници, които имат интерес да работят в подобни инициативи или имат желание да развият собствени младежки мрежи.

В днешно време има все по-голяма нужда от възможности за младите хора, чрез които да разберат по-добре другите, докато си сътрудничат в създаването на по-добро бъдеще. Съществуващи инициативи показват че те са ефективен начин за създаване на безопасно и толерантно пространство за всички хора. Организирано пространство, в което младежи и младежки работници работят заедно и разменят идеи, създавайки и управлявайки подобни проекти заедно, може само да увеличи позитивите в едно общество. Целта на проекта е да повиши тези позитиви, да насърчи толерантността и да сплоти хората, които живеят и работят заедно.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта.

Като партньор, Фондация „Право и Интернет“ ще спомогне създаването на онлайн хъбът и ще организира първото събитие на проекта – Работна среща за младежки работници.

Онлайн платформа на проект E-UNITE

Партньори по проекта