Институт за информационни технологии - ITI

Instituto Tecnológico de Informática (ITI) е испанска частна организация за изследвания и технологии, разположена във Валенсия, Испания. ITI е също така координатор на Data Cycle Hub (www.iti.es/en/data-cycle-hub/), който е референтният DIH в региона на Валенсия за насърчаване на иновации, базирани на данни и изкуствен интелект. Целта им е да се преодолее пропастта между научните изследвания и индустрията, по-специално при МСП. Това се постига чрез предоставяне на иновативни решения и услуги, които изискват усъвършенстван анализ на данни, автоматично обучение и изкуствен интелект. DIH има партньори с всички релевантни области: индустрията, регионалните агенции, търговската камара, образованието, както и богата екосистема от технологични компании, работещи в тези области.