Institute of Legal Sciences, Research and Development in the Field of Law, Maribor (OPHYZ)

OPHYZ е неправителствена организация базирана в Словения, създадена за да подпомага и изпълнява пручвания, научни излседвания, програми и проекти в областа на социалните науки с цел справяне със социалните проблеми.