Акроним: LEAGUE
Статус: Приключил


Описание

Описание:

Обучение на експерти с цел ограничаване на сексуалната експлоатация и насилието над непълнолетни момчета в онлайн пространството (LEAGUE) е проект, чиято цел е да ограничи сексуалното насилие върху момчета между 10-18 годишна възраст в онлайн среда. Продължителността на проекта е 24 месеца. и ще се осъществи на два етапа. -Първият ще обхване международни и национални обучителни програми, а вторият е насочен към изработването на Интернет платформа и Chatbot. Първият етап включва две международни обучения, които ще се проведат във Виена, Австрия. Обученията ще бъдат насочени към психолози, социални работници, правоприлагащи органи, адвокати и прокурори. В допълнение са предвидени по 4 национални обучения във всяка партньорска страна. Те ще бъдат насочени към учители, родители, училищни психолози, и ще бъдат фокусирани върху поведенческата наука, като ще обхванат начините за разпознаване на признаците на сексуално насилие онлайн, как да ги адресираме и потенциални превантивни мерки. Момчетата между 10-18 г., са централния обект на проекта. Те ще участват активно в създаването на Интернет платформата и chatbot-а. Платформата и планираните дейности ще гарантират високо ниво на информираност, подобряване на превенцията и докладването на случаи на насилие на момчета между 10 - 18 онлайн. Проектът и заложените дейности също така целят да да подобрят уменията на заинтеросованите страни, които работят със жертви на подобен тип престъпления в онлайн среда.

Цели на проекта:

  • предотвратяване на сексуалното насилие върху момчета в онлайн среда;
  • подобряване на уменията на професионалисти, работещи с гореспоменатата уязвима група жертви;
  • повишаване на вниманието и безопасността на момчета онлайн;
  • повишаване на информираността и знанията на родители, учители и училищни психолози работещи с момчета, жертви на престъпление в онлайн среда;
  • създаване на платформа и chatbot с полезна информация и отговори на основни въпроси, свързани с онлайн сексуалната експлоатация.

Координатор & партньори:

Проектът LEAGUE ще бъде координиран от Фондация ,,Право и Интернет'' и ще се изпълни заедно с: CESIE (Italy), Institut Pravnih Znanosti, Razizkave in Razvoj na Podrocju, Maribour (Slovenia), Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis (Greece), SYNYO GmBH (Austria).

Проектът се изпълнява с подкрепата на Европейската комисия по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ в рамките на договор № 101049294.

Сфера

Партньори по проекта