INTERNATIONAL DATA SPACES EV (IDSA)

Асоциацията за международни пространства за данни (IDSA) е на мисия да създаде бъдещето на глобалната цифрова икономика с международни пространства за данни (IDS), сигурна, суверенна система за споделяне на данни, в която всички участници могат да осъзнаят пълната стойност на своите данни. IDS позволява на нови „интелигентни услуги“ и иновативни бизнес процеси да работят в компании и индустрии, като същевременно гарантира, че самоопределеният контрол върху използването на данни (суверенитет на данните) остава в ръцете на доставчиците на данни.