Inthemis (Франция)

Inthemis е създадена през 2009 г. и е самостоятелен център за научни изследвания и обучение, специализирана в областта на информационните и комуникационни технологии, свързани с правни, регулаторни и етични въпроси. Повечето от дейностите на Inthemis се състоят от правни анализи и изследователски дейности, във връзка с правни и етични въпроси за ИКТ, с особен акцент върху защитата на основните права, включително правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни.