Italtel - Италия

Italtel предлага мощни продукти за ефективно предоставяне на иновативни, мултимедийни, интерактивни услуги в мрежата, позволявайки използването на информация и данни, получени от различни мрежи и от всяко потребителско устройство. Italtel поддържа забележителна експертиза в ИТ решенията, мрежовата интеграция и аспектите на сигурността. Основните области на техните текущи научни изследвания и разработки включват SDN, NFV, WebRTC и интернет на нещаща.