ITI (Instituto Tecnológico de Informática)

ITI се намира в Политехническия град на иновациите (CPI), който е Научен парк на Политехническия университет във Валенсия (UPV). CPI е изграден върху модел на отворена мрежа за сътрудничество с гъвкава конфигурация, която обединява публични и частни заинтересовани страни, които споделят своите знания и ресурси на доброволна основа. Изследователската дейност на ITI е резултат от дейност за наблюдение на технологиите чрез нейната Технологична обсерватория , откриване на тенденции чрез участие в големи национални и международни технологични платформи и активно слушане на нуждите на активните предприятия. С повече от 280 професионалисти от различни среди, опитни в удовлетвореността на клиентите и загриженост и призвание за изследване, приложено към реални проблеми. През последната година е осъществил над 135 R&D проекта и около 240 компании са разчитали на ITI като „технологичен партньор“. Всичко това с помощта на отворен и съвместен модел, който му позволява да генерира знания и опит за разработване на иновативни и напреднали технологични решения и услуги.