Период: Юли 2015 г. – Октомври 2015 г.
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

При изпълнението на проекта Фондация „Право и Интернет” реализира следните дейности:

  • разработване и тестване на методика за оценка на атрактивността на пазарите и за прогнозиране на туристическото търсене и провеждане на Проучване на търсенето на българския пазар 2014 – 2015 г.;
  • разработване на маркетингова стратегия за българския туризъм и на продуктови стратегии за периода след 2014 г.