Период: Май 2015 - Юни 2015
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

При изпълнението на проекта Фондация „Право и Интернет” изготвя пакет от предложения за изменение и допълнение на Закона за туризма и Наредбата за организацията на единната система за туристическа информация, във връзка с развитието и разширяването на функционалността на Националния туристически регистър.