"В много аспекти образователната ни система може да бъде подобрена, но е важно да отбележим всички положителни промени през последните години – все повече мъже учители в начално и средно образование, все повече млади и амбициозни учители, които влагат сърце и душа и са много по-близо до учениците като поколение, разнообразие от образователни проекти и инициативи във и извън училищата, силна адаптивност на учителите от по-старата генерация към новите изисквания на образованието."

Според доц. Илиева основен проблем е сблъсъкът на поколенията: "Немалко учители и преподаватели изостават от дигитално чевръстите си ученици и студенти."

Тя допълва още, че "информацията е много и навсякъде, свободна и достъпна, и за да бъде един преподавател не само интересен, но и полезен на ученика/студента, той трябва да инвестира много в себе си – да актуализира материалите си, да бъде в час в пряк и преносен смисъл с разнообразие от технологии и платформи, да бъде любопитен, да загърби егото си и онова, което е учил преди 15-20 или повече години, защото в повечето случаи то сега не е актуално или има различен прочит."

Като преподавател във висшето образование вече 13 години, доц. Илиева смята, че "ученето през целия живот вече не е само концепция по желание".

Още от експертното становище на доц. Илиева и какви нови образователни инициативи планират от ВУЗФ, може да прочетете тук.