Период: Декември 2002 - Декември 2003
Статус: Приключил
Контакти: Георги Димитров


Описание

Проектът има за цел разработване и поддържане на информационни уеб страници на всички адвокатски колегии в страната и на висшите органи на адвокатурата. Създаването на Интернет страници, на които e публикувана правната рамка на адвокатската професия, състава на управителните органи на адвокатурата, решенията на тези органи, база данни за всички вписани адвокати по адвокатски колегии, актуална информация за провеждане на семинари и обучения за повишаване квалификацията на адвокатите и полезни връзки към Интернет страниците на други национални и международни юридически организации и институции, ще улесни достъпа до информация и комуникацията с адвокатските колегии, техните членове и висшите органи на адвокатурата.