Изследователска и академична компютърна мрежа (NASK) - Полша

Изследователската и академична компютърна мрежа (NASK) е организация за научни изследвания и разработки, която се контролира директно от Министерството на цифровите въпроси на Република Полша. NASK провежда научно-изследователски дейности, в сътрудничество с национални и международни университети, изследователски институти, държавна администрация и ИКТ компании по национални и международни научно-изследователски проекти или двустранни споразумения.