Основна тема на събитието

Важността на информацията, съхранявана в облачното пространство, нараства повече и повече за нашето силно дигитализирано общество. На практика, днес, почти всеки разчита на облачното пространство и споделянето на информацията в него. Докато облачните услуги са част от работното ежедневие и личните контакти, лекотата на тези услуги се експлоатира и от киберпрестъпниците. За да им противодействат, правоохранителните органи прилагат различни методи, за да достигнат до тази информация в контекста на разследването.

Достъпването на тази информация е доста сложно, тъй като следва да се премине през няколко съдебни и следствени стъпки: национални разпоредби, съществуващи договори за правна взаимопомощ Конвенцията от Будапеща за престъпления в кибернетичното пространство, Европейската заповед за разследване, други директиви на ЕС, които регулират трансграничното сътрудничество в наказателния процес, правната уредба в сферата на електронните комуникации, защита на личните данни и правилата за лична неприкосновеност онлайн, както и Европейската конвенция за правата на човека и Харта на основните права на Европейския съюз.

Включете се към този панел от мултидисциплинарни експерти на високо ниво за обобщаващ преглед на към прилаганите подходи в различните държави членки на Европейския съюз и оживена дискусия. Ще имате възможност да чуете повече за пресечната точка между правото на неприкосновеност и правото на справедливия съдебен процес, за трудното постигане на баланс между правата на човека и техните ограничения в рамките на наказателния процес, или за правилата и средствата за достъп до информация в облачното пространството спрямо правоохранителните органи.

Изявени експерти ще споделят опит от различни гледни точки и държави

Двама модератори - адвокат Питър Грифрой от Timelex (Белгия), заедно с Деница Кожухарова от фондация „Право и Интернет“ ще модерират дискусия, въз основа на резултатите от проучванията по проекта FORMOBILE в областта на извличането и споделянето на данни от мобилни телефони. Дебатът ще се спре на различните подходи, които държавите членки в ЕС прилагат, когато стане въпрос за достъп до данни от облачното пространство в рамките на текущи наказателни дела. Панелистите са представители на частния сектор в дигиталната криминалистика, правоохранителните органи и международни институции:

  • Мартин Егберт, старши прокурор по киберпрестъпления в Нидерландия ще обсъди правните основания за достъп до електронни доказателства и инструменти за прокурори и правоохранителни органи с цел получаване на информация, която е достъпна чрез мобилни телефони и облачното пространство.
  • Крезимир Камбер, адвокат в Европейския съд по правата на човека ще сподели повече относно събирането и използването на електронни доказателства в наказателното производство от гледна точка на Европейската конвенция за правата на човека и приложението ѝ от съда.
  • Майк Дикинсън, главен директор бизнес развитие в MSAB – партньор по FORMOBILE, ще се съсредоточи върху правомощията и техническата компетентност в контекста на възстановяване на доказателства от мобилни телефона (съхранявани и в облака).

Към кого е насочено събитието?

Съдии, прокурори, адвокати, правоохранителни органи, специалисти в областта на поверителността, органи по защита на данните, криминалисти, експерти по киберсигурност, политици и представители на ЕС, ръководители на мобилни компании, телекомуникационни оператори, доставчици на интернет и облачни услуги, законодатели, представители на адвокатски колегии, защитници на правата на човека, правни и технологични изследователи и студенти.

Повече информация за събитието

Сайт на проекта: https://formobile-project.eu/

Цена: безплатно

Локация:Zoom

Дата: 19 май 2021

Час: 4.00 - 5.30 ч.

Допълнителна информация и регистрация:

https://www.privacyrules.com/privacy-global-expertise/extracting-data-mobile-phones-0010992.html

Регистрация: https://bit.ly/FORMOBILE

За допълнителна информация:info@privacyrules.com