J.I.G. Internet Consulting - Испания

J.I.G. Internet Consulting предлага интелигентни решения за управление, насочени към подобряване на оперативната съвместимост и интегриране на интернет базирани информационни системи и устройства. От 2001 г. групата JIG присъства на испанския пазар, разработвайки и предлагайки интернет решения, интегрирано управление на услуги, мобилни системи, приложения и интелигентни решения за управление.