Centre for European Constitutional Law (CECL)

Фондация "Темистоклес" и "Димитрис Цацос" Център за европейско конституционно право (CECL) е известен европейски изследователски институт. Фондацията има за цел да насърчи развитието на демократичните институции, основните права и социалната държава за задълбочаване на европейската интеграция и засилване на международното сътрудничество съгласно принципа на зачитане на културната идентичност на всяка държава.