Книгата „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, съставена в рамките на проект PRESENT, е вече публикувана. Монографията е финалният резултат от проект PRESENT, събирайки в себе си публикации както на автори от партньрските организации по проекта, така и на външни експерти.

Книгата „Укрепване на правото на лицата да присъстват в наказателния процес“, съставена в рамките на проект PRESENT, е вече публикувана. Монографията е финалният резултат от проект PRESENT, събирайки в себе си публикации както на автори от партньрските организации по проекта, така и на външни експерти.

Публикации в книгата засягат множество теми свързани с правото на лицата да присъстват в наказателния процес, както и с презумпцията за невиновност в различните държави членки. С нейните 10 публикации, написани от 15 автори с изявен интерес в областта, включително петима професори и трима доценти, книгата по PRESENT предоставя ценна практическа информация за съдебните органи и научната общност. Нещо повече, книгата цели да подпомогне утвърждаването на основните принципи, залегнали в наказателния процес.

Екипът на Фондация „Право и интернет“, който взе участие при публикуването на книгата, се състои от проф. Георги Димитров, Деница Кожухарова, Атанас Киров, Христина Богиа и Радослава Макшутова. Приносът на членовете на екипа на Фондация „Право и интернет“ допринесе с допълнителна добавена стойност по отношение на книгата, насочвайки вниманието на читателите към някои особено актуални проблеми – бъдещото използване на информационни и комуникационни технологии в рамките на наказателния процес, публичното позоваване на вината от държавните органи и правото на лицето да присъства в наказателния процес срещу него по българското законодателство. В обобщение, книгата беше представена на многобройни практикуващи лица от съдената система, подобрявайки както нейното разпространяване, така и разпространяването на проектните резултати изобщо. Можете да изтеглите безплатно книгата от следния адрес: http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisP...

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Правосъдие“ на Европейската комисия съгласно договор № 760482.