Knowledge and Innovation Srls (Италия)

Knowledge and Innovation Srls - Училище по социология и интердисциплинарни изследвания е създадено, за да допринесе за придобиването на нови знания за съвременните общества и трансформациите, ставащи в тях. Извършва дейности в Италия, в Европа и в международен план, като се използва интердисциплинарен подход, който включва всички нива на социални изследвания: епистемологични, теоретични и методологични. Специфичната цел преследвана от K&I Srls е за насърчаване на приложни изследователски проекти, увеличаване на ефективността на научната експертиза и професионалните умения на своите членове. K&I Srls е създадена от група социални учени, работещи професионално в няколко изследователски организации, които искат да се акцентира и да се даде нов импулс на тяхната обща изследователска програма за развитието и управлението на съвременните общества започнали в края на 1970 г.