Комуникация НАвреме и НА място

Автор: Доц. д-р Даниела Илиева

Издателство: ИК „Божидар Данев“
ISBN: 978-619-91527-1-3
Обем: 272 страници
Формат: 20×22, меки корици

Цена: 28.00 лв.

Анотация

Целта на книгата е да подготви читателя за едно различно общуване. Дава се концептуална рамка и специфични умения за комуникация в комплексна среда.

Представят се инструменти за постигане на лични, академични, професионални и стратегически бизнес цели.

В книгата се представят умения за комуникация през различен поглед, а именно чрез поемане на отговорност за комуникационния процес. Освен различни теории и модели за комуникация, книгата представя на читателите тенденциите във вербалната и дигиталната комуникация, като най-задълбочено е представен НЛП модела (невро-лингвистично програмиране).

Отделя се специално внимание на невербалната комуникация и презентационните умения като ключови за съвременния, отговорен комуникатор, независимо дали комуникацията се осъществява в неформална или формална среда, в личен или професионален контекст.

Книгата завършва с отделна глава, посветена на конвенционални, модерни и различни практически приложими техники и стратегии за усъвършенстване на комуникационните умения, сред които НЛП техники, сугестопедични модели и др.