Komunikujeme o.p.s (Чехия)

Komunikujeme o.p.s e организация с нестопанска цел в обществена полза със седалище в Прага, Чехия, фокусирана върху подготовката, изпълнението, управлението, прекратяването и устойчивостта на проектите, съфинансирани от структурните фондове.