Миналата седмица Консорциумът EMPLOY стартира e-Hub за менторство, който има за цел да подобри уменията за заетост в широк смисъл и в различни аспекти. Платформата, реализирана в рамките на проекта EMPLOY, дава възможност на млади хора в риск да се свързват помежду си и да бъдат обучавани от ментори безплатно. Менторският e-Hub събира на едно място наставници от различни сфери на дейност, които притежават необходимата експертиза и опит, за да напътстват обучаващите се по пътя към желаната кариера. Освен това платформата е достъпна на шест езика и предлага голям диапазон от курсове, които обхващат кариерно ориентиране, бизнес комуникация и изграждането на мрежи от контакти. В допълнение, само регистрирани потребители могат да използват предлаганите услуги и да получават Youthpass сертификати за успешно приключване на даден курс.

EMPLOY e-Hub