Въпреки неприятните обстоятелства, които се развиха през последните два месеца, всички партньори от Консорциума EMPLOY работят усърдно от вкъщи, за да осъществят очакваните резултати и да реализират менторския e-Hub.

Един от основните инструменти, върху които партньорите работят, е менторската платформа, която ще даде шанс на наставниците и наставляваните да се свързват във връзка с образователни програми по различни теми, свързани с пригодността за заетост. Ако имате желание да станете ментор, може да се свържете с нас. Ние ще ви предоставим необходимата информация и актуализации, докато напредваме с работата си!

Проектът EMPLOY (Менторска програма за насърчаване на заетостта и работната сила) е финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства в сферата на младежта. В проекта участват шест партньора от пет различни държави (България, Унгария, Италия, Словения и Турция).