Период: Декември 2015 - Декември 2016
Статус: Приключил
Контакти: Даниела Илиева


Описание

В периода м.12.2015 г. – м.12.2016 г., Фондация „Право и Интернет“ успешно изпълнява проект за провеждане на експертни корпоративни обучения, насочени към усъвършенстване на бизнес умения и компетенции за корпоративно планиране, мениджмънт, бизнес етикет и протокол, изграждане на личен и корпоративен имидж.

Проведени са обучения на мениджърските екипи и експертен персонал на водещи организации в областта на правото, транспортната търговия и логистика и търговията с фармацевтични продукти.