Даниела Илиева

Доц. д-р Даниела Илиева е изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и член на Управителния съвет на Фондацията. Като специалист по управление, консултант и международно признат трейнър, тя се присъединява към Фондацията през 2015 година. Нейният профил включва богат опит в управление на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Резюме

Доц. д-р Даниела Илиева е изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и член на Управителния съвет на Фондацията. Като специалист по управление, консултант и международно признат трейнър, тя се присъединява към Фондацията през 2015 година. Нейният профил включва богат опит в управление на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Доц. Илиева е експерт по Международен туризъм и мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, докторска степен по Икономика (Социално управление) и придобита академична длъжност „Доцент“ по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с основен монографичен труд „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”). Доц. д-р Даниела Илиева е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В качеството си на висококвалифициран лектор, тя предоставя актуално образование и иновативен подход в преподаването по теми като бизнес комуникации, организационно поведение, бизнес мениджмънт и управление на човешките ресурси, както и осъществява така необходимата връзка между бизнеса и академичния сектор.

Професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и протокол, доц. д-р Даниела Илиева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol, Белгия. Освен това, тя е сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг.

Доц. Илиева е редовно канена като гост-лектор на различни академични и бизнес събития, а нейни разработки и публикации често намират място в международно-признати научни издания и конференции по целия свят.