Даниела Илиева

Проф. д-р Даниела Илиева е изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и член на Управителния съвет на Фондацията. Като специалист по управление, консултант и международно признат трейнър, тя се присъединява към Фондацията през 2015 година. Нейният профил включва богат опит в управление на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Резюме

Проф. д-р Даниела Илиева е изпълнителен директор на Фондация „Право и Интернет“ и член на Управителния съвет на Фондацията. Като специалист по управление, консултант и международно признат трейнър, тя се присъединява към Фондацията през 2015 година. Нейният профил включва богат опит в управление на бизнес процеси, бизнес комуникации, междукултурна комуникация и презентационни умения.

Проф. Илиева е експерт по Международен туризъм и мениджмънт, има бакалавърска степен по Бизнес администрация, магистърска степен по Маркетинг, докторска степен по Икономика (Социално управление) и придобита академична длъжност „Доцент“ по Управление на бизнес процеси и бизнес комуникации с основен монографичен труд „Mentoring: process, guidelines and programs”(„Менторството: процес, насоки и програми”). От 2022 е професор по Мениджмънт (Бизнес комуникации и управление на личностното развитие).

Проф. д-р Даниела Илиева е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) и в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. В качеството си на висококвалифициран лектор, тя предоставя актуално образование и иновативен подход в преподаването по теми като бизнес комуникации, организационно поведение, бизнес мениджмънт и управление на човешките ресурси, както и осъществява така необходимата връзка между бизнеса и академичния сектор.

Професионален трейнър-консултант по бизнес етикет и протокол, проф. д-р Даниела Илиева е сертифицирана от EUROPROTOCOL – The European School of Protocol, Белгия. Освен това, тя е сертифициран трейнър по Невро-лингвистично програмиране (НЛП) и Коучинг, акредитирана от Международната НЛП Асоциация, Американския НЛП Борд, Американския Борд по Хипнотерапия, както и от Европейския консул по менторство и коучинг.

Проф. Илиева е често канена като гост-лектор и трейнър на различни академични и бизнес събития, автор е на няколко книги, а нейни разработки и публикации често намират място в международно-признати научни издания и конференции по целия свят. Единствен трейнър и преподавател в България, който комбинира областите НЛП, модерен бизнес етикет, международен протокол и управление на имиджа.

Сред нейните клиенти са Microsoft, Sitel, Pepsi, Trace, Novartis, Junior Achievement, Unitcargo, Pipe System, Български зъболекарски съюз, Сдружение на фамилния бизнес, Института по публична администрация, SoPharmacy, Evrotrust, Post Bank, големи кантори, както и други частни и правителствени организации.