KUCA LJUDSKIH PRAVA ZAGREB UDRUGE (HRHZ) - Хърватска

Целта на Къщата за човешки права в Загреб е реализирането на свободно, отворено, плуралистично, демократично, справедливо и приобщаващо общество, основано на зачитането, защитата и насърчаването на най-високите стандарти и норми на правата и свободите на човека.