Laboratoire Virtuel Européen dans le Domaine de l'Interopérabilitédes Entreprises AISBL – IVLAB

Laboratoire Virtuel Européen dans le Domaine de l'Interopérabilitédes Entreprises AISBL (Европейската виртуална лаборатория за оперативна съвместимост на предприятията -INTEROP-VLab) (IVLAB) е международна асоциация с нестопанска цел, създадена през 2007 г. от Мрежата за върхови постижения INTEROP-NoE. IVLAB има 35 партньори, намиращи се в Европа и Китай. От създаването си IVLAB поддържа и развива мрежата, създадена от INTEROP-NoE и съществуващите данни. IVLAB редовно организира работни срещи със своите партньори, за да им даде възможност да участват в европейски проекти с цел придобиването на знания.