Латвийска асоциация на общините

Латвийската асоциация на общините е публична организация, обединяваща на доброволни начала органите на местно самоуправление в Република Латвия, създадена през 1991 г. Съгласно чл.96 от латвийския Закон за местно самоуправление, Асоциацията е органът, представляващ местните парламенти при преговорите им с Министерски съвет, тъй като Асоциацията представлява повече от половината от всички видове органи на местно самоуправление.