През последните няколко месеца се осъществиха няколко значими събития за проекта LEAGUE. Летният сезон на дейности започна през юни с активното участие на представители на екипа на LEAGUE в годишната конференция - „Подкрепа на жертвите в Европа” в Берлин, Германия. Victim Support Europe предоставя подкрепа на организации, работещи в областта на услугите за жертви, както в рамките на Европейския съюз, така и в световен мащаб. Освен това VSE работи като организация за застъпничество, като се фокусира върху оказването на влияние върху политически решения, чрез повишаване на осведомеността за нуждите и правата на жертвите на престъпления сред политиците и обществеността.

По време на сегмента на семинара, озаглавен „Задълбочени примери за случаи на нарушения на основните свободи“, екипът на проекта LEAGUE пое ръководството в провеждането на семинар по ключовия въпрос „Правото на момчетата на свобода от сексуално насилие и експлоатация онлайн“. Това беше забележителна възможност за нашия екип не само да сподели всеобхватните цели и стремежи на проекта, но и да покаже осезаемите резултати, които са резултат от нашите всеотдайни усилия.

Този семинар ни позволи да се ангажираме с разнообразна и широка публика с различен опит и гледни точки. Послужи като платформа за представяне на визията на проекта, целите и значителния напредък, който сме постигнали досега. Използвайки образователните материали и ресурси, разработени по проекта, успяхме да илюстрираме широкообхватното въздействие и видимост, които проектът LEAGUE вече е постигнал.

В края на септември Виена беше домакин на очакваното с нетърпение второ издание на събитието LEAGUE International Training. Събитието събра динамична и разнообразна група от 24 участници, представляващи впечатляващите общо 13 държави.