LEAN SPACE, UNIPESSOAL LDA

Leanspace е основан от международен екип от ветерани в космоса и облака, водени от вярата, че космосът ще играе стратегическа роля за решаването на някои от най-големите предизвикателства, които имаме тук, на Земята.

С дългогодишен опит в индустрията, изграждане на космически софтуерни продукти, SaaS платформи и решения за цифрова трансформация на космически инфраструктури, основават Leanspace, за да се пренесе тяхната мощна, грандиозна визия в космическия свят.

Мисията е да се изгради цифрова инфраструктура на космическата индустрия.