Legind Technologies A/S (Дания)

Legind Technologies A/S е частно акционерно дружество в категорията МСП, посветено на научните изследвания и развитието на модерни, интелигентни решения, инструменти и компоненти за потребители на разузнавателна сигурност.