Акроним: COPKIT
Статус: Приключил


Описание

Проектът COPKIT се фокусира върху проблемите с анализиране, предотвратяване, разследване и противодействие на е използваните нови информационни и комуникационни технологии от организираната престъпност и терористичните групи. Този въпрос е ключово предизвикателство за политиците и правоприлагащите агенции поради сложността на феномена, количеството на въздействащите фактори и участници, както и поради големия набор използвани технологии от организираната престъпност и терористичните групи.

Проектът COPKIT се състои от няколко фази: (1) разработване и прилагане на система за ранно предупреждение / ранно действие и нейното прилагане, (2) разработване на инструментариум за производство и експлоатация на знания, тестван от правоприлагащите органи в техните седалища, (3) гарантиране спазването на правните и етичните принципи на ЕС, (4) разработване на новаторски учебни програми и екосистема за всички аспекти на методологията за ранно предупреждение / ранно действие, за да се улесни употребата им от страна на правоприлагащите органи.

Проектът COPKIT е координиран от Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), Испания. Консорциумът се състои от Thales Nederland BV (Холандия), IBM Ireland Limited (Ирландия), Trilateral Research LTD (Обединеното Кралство), Legind Technologies AS (Дания), Universidad De Granada (Испания), Kentro Meleton Asfaleias (Гърция), Фондация „Право и Интернет“ (България), AIT Austrian Institute of Technology GMBH, (Авствия), Министерство на вътрешните работи (Испания), Hochschule Fur Den Offentlichen Dienst In Bayern (Германия), Inspectoratul General al Politiei Romane (Румъния), Главна Дирекция „Борба с организираната престъпност“ (България), Iekslietu Ministrijas Valsts Policija Sta Te Police Of The Ministry Of Interior (Латвия), Ministere De L'interieur (Франция), Police Federale Belge (Белгия).

ЕВРОПОЛ, в качеството си на европейска полицейска служба, е начело на Консултативния съвет на COPKIT.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ в рамките на договор № 786687.

Уебсайт на проект COPKIT

Партньори по проекта