Месец Ноември, в рамките на който отбелязваме Световния ден на децата (20.11), предостави множество възможности пред експертите на Фондация “Право и Интернет” да учат, дискутират и предават знание по темите за закрила на детето. Проектът LEAGUE, насочен към превенция на онлайн насилието и сексуалната експлоатация на деца и координиран от Фондацията, беше представен в рамките на няколко различни форума, обхващащи деца, родители и специалисти в образователната и социалната сфера. Последното публично събитие за месеца, организирано от Националната мрежа за децата, на която Фондация “Право и Интернет” е член, беше второто издание на “Lex Talks” - дискусионен мултидисциплинарен форум, целящ да срещне гледните точки на експерти, бизнеси и граждани по наболели правни теми. Фокусът на тазгодишното издание бяха т.нар. “деца в конфликт със закона” - деца, за които семейството и обществото, социалната и образователната система са се оказали недостатъчни и/или враждебни, неспособни да функционират превантивно и възстановително по отношение на потенциални криминални прояви. Благодарни сме за поканата и за възможността да чуем личните истории на някои от участниците, които ни мотивират да продължим да работим така, че законът и институциите да не бъдат в конфликт с децата.