Стартира приемът в Магистърска програма „Бизнес трансформация: киберсигурност и защита на лични данни“, реализирана съвместно с Висшето училище по застраховане и финанси и Фондация „Право и Интернет“.

Магистърската програма покрива необходимите знания и практическа подготовка за трансформация на бизнес процесите в организацията, с оглед постигане на среда на киберсигурност и защита на лични данни.

Учебният план и включените в него дисциплини са разработени с цел да изградят трайни знания и практически умения у магистрите за всички аспекти на дигитализацията на бизнес процесите и гарантиране на тяхната киберсигурност – технологични, организационни, правни, финансови.

Съществена част от магистърската програма е посветена на формирането на знания и компетенции относно защитата на лични данни и на друга информация в организацията (know-how, търговски тайни и др.). В хода на обучението магистрите ще придобият основни познания относно значение, правен режим, възможности за използване на данните като нов ресурс за бизнес управление (чрез явления като profiling, big data, Internet of Things).

Програма ще се фокусира и върху представяне на стратегии за дигитална оптимизация на бизнес процесите, намаляване на разходите и повишаване на конкурентоспособността.

Лекторите са практици с дългогодишен опит в управление и трансформация на бизнес процеси, киберсигурност и защита на лични данни в партньорство с признати учени и преподаватели от Висшето училище по застраховане и финанси.

Целта на програмата е изграждането на предприемачите на бъдещето – тези, които притежават нужните знания и умения да трансформират традиционните бизнес процеси в електронна среда. Това е особено необходимо във века на информацията, когато дигитализацията престава да бъде лукс, а е необходимо условие за оцеляването на всеки един бизнес.

Повече информация за магистърската програма, учебния план и условията за кандидатстване може да откриете тук.