Malta Police Force (Малта)

Полицейските сили на Малта са една от най-старите полицейски сили в Европа. Полицията на Малта има смесена отговорност по отношение на разследващата й роля и националната сигурност. В разследващата си роля, полицията на Малта е правно задължена да действа при получаването на всякаква информация, доклад или жалба, и да решава съответните естества на тази информация, за да се разгледат съответно.