Мария Лачова

Мария Лачова е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2022 г., а в периода 2016-2017 г. е учила в бакалавърската програма „Международно и европейско право“ в Университета в Грьонинген, Нидерландия. Преминала е редица сертифициращи обучения към Европейската програма за обучение по права на човека за юристи (програма HELP) на Съвета на Европа.

Резюме

Мария Лачова е завършила специалност „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2022 г., а в периода 2016-2017 г. е учила в бакалавърската програма „Международно и европейско право“ в Университета в Грьонинген, Нидерландия. Преминала е редица сертифициращи обучения към Европейската програма за обучение по права на човека за юристи (програма HELP) на Съвета на Европа.

Професионалният ѝ опит включва работа всферата на гражданския изпълнителен процес, а впоследствие придобива експертиза в областта на дигиталното право, защитата на личните данни и интелектуалната собственост.

Интересът ѝ е насочен към патентното право и регистрацията на търговски марки, телекомуникационното и медийно право, правото на информационните и комуникационни технологии. Мария Лачова се присъединява към екипа на Фондация "Право и Интернет" през месец април 2023 г. и заема позицията на Правен сътрудник.

Владее отлично английски език.