Мартин Захариев

Доц. д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни. Завършил е право с отличие в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет през 2014 г. и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.

Резюме

Доц. д-р Мартин Захариев е представител по индустриална собственост в областта на марки и дизайни към Патентното ведомство, както и европейски представител по марки и дизайни. Завършил е право с отличие в Софийския Университет „Свети Климент Охридски“, Юридически факултет през 2014 г. и специализира в областта на правото на интелектуалната собственост, спорове с домейн имена, лични данни и арбитраж. Той също консултира в областта на трудовото право и регулация във фармацевтичния сектор.

Участник в отбора победител в Europeaus състезание по право на Европейския съюз, симулация на преюдициално запитване пред Съда на Европейския съюз на тема защита на конкуренцията, Сдружение за международни състезания по право, май 2014 г. Участник в отбора, класиран в топ 20 в света за най-добра писмена защита за ответника във Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot: състезание по международен търговски арбитраж и Виенската конвенция за международна продажба на стоки, май 2014 г. – април 2015 г. Две поредни години участва в едно от най-големите и престижни състезания по международно частно право – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – в ролята на арбитър в подготвителните състезания, провели се през 2016 г. и 2017 г. в гр. София, България (2nd and 3rd Sofia Vis Pre-Moot) и в Белград, Сърбия (9th and 10th Belgrade Open Pre-Moot). Участник в състезанието за млади арбитри The Young Arbitratior Match (YAM) – първото и единствено състезание, което предлага на млади юристи възможността да разрешат правен спор въз основа на обмен на становища между страните и доказателства към тях, което се проведе в Париж през есента на 2016 г.

Мартин Захариев има образователна и научна степен "доктор" по професионално направление "Обществени комуникации и информационни науки" към Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София. Докторската му дисертация е на тема "Организация и управление на автоматизираното профилиране в контекста на защитата на личните данни".

През 2021 г. д-р Захариев придобива и научна степен "доцент" по професионално направление Обществени комуникации и информационни науки към ниверситета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ), София.

Преподавател в Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) по дисциплините "Режим на информацията" и "Основи на правото".

Член на Софийска Адвокатска Колегия и Сдружението за международни състезания по право.

Владее английски и немски език.