Миналата седмица експертите на Фондация „Право и Интернет“ проведоха онлайн фазата на „Тестване и валидиране“ на учебните материали, разработени по проекта DEEP.

Обучителните материали (на българските език) бяха тествани с осмокласниците от Професионалната гимназия за компютърно програмиране и иновации (ПГКПИ) в Бургас, България, които изучават предприемачество. След обсъждане с учителите, фазата на „Тестване и валидиране“ беше проведена по време на учебните часове по „Предприемачество“.

Екипът на Фондация „Право и Интернет“ тества материалите с четири класа. Имайки предвид факта, че трябваше да пилотираме два курса - „Дигитална комуникация“ и „Компетентности и умения за предприемачество в цифрова среда“, всеки един от тях беше тестван с два класа.

Целта на DEEP е да повиши шансовете за професионален успех на учащите в сферата на професионалното образование и обучение, притежаващи различен опит, развивайки не само предприемачески умения (и знания) у тях, но и техните дигитални умения. Един от иновативните елементи на проекта DEEP е, че тези умения няма да бъдат разглеждани отделно, а в рамките на интердисциплинарен подход.

Проектът се финансира от Европейската комисия по програма Еразъм+, Ключова дейност 203: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства за професионално образование и обучение.