Медицинският факултет на Римския университет „Tor Vergata” (UNITOV) заедно с Поликлиника „Tor Vergata“ (PTV) - Италия

Медицинският факултет на Римския университет „Tor Vergata” ( UNITOV ) заедно с МБАЛ „Tor Vergata“ (PTV) UNITOV и PTV разполагат с екип от над 2000 лекари, биолози и технолози, посветени на изследването на епидемиологичните, клиничните и експерименталните аспекти на човешките заболявания. Дейността, както в болничните, така и в университетските заведения, е насочена към експериментални и клинични изследвания.